Màquina traductora

dimarts, 19 d’abril del 2011

80 KM/H? SÍ, GRÀCIES!


La limitació de velocitat a 80 km/h que va entrar ahir en vigor al tram de la via de cintura abans d'arribar al túnel de Gènova és una mesura necessària, però insuficient. Cal recordar que reduir la velocitat a una via tan transitada com és la Via de Cintura és més que necessari per reduir l'accidentabilitat, així com per reduir els índexs de contaminació.

De fet, no és que ho digui jo, o IniciativaVerds, sinó que a la darrera reunió del Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire a Palma, on estan presents diferents departaments del Govern i de l'Ajuntament, es va acordar per unanimitat, per respondre davant dels resultats de les medicions de contaminants fetes a diferents puns de la via de cintura (Son Moix, Son Hugo, Germans Escales) proposar al Consell de Mallorca, com a organisme competent, la reducció a 80 km/h de la velocitat a tots els accessos a Palma.

Fa cosa d'un mes, quan encara era Director general de canvi climàtic, vaig remetre una carta al Director insular de carreteres del Consell treslladant l'acord i recordant, en base a la Llei 34/2007 de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, que aquesta mena de mesures contingudes als Plans de millora de la Qualitat de l'Aire a les ciutats com Palma són d'obligatori compliment en el planejament, i que de no aplicar-se, s'ha de motivar i treure a exposició pública.

Així, doncs, que quedi clar: 80 km/h, sí, i a tota la Via de Cintura!