Màquina traductora

divendres, 26 de febrer del 2010

CONFIAR, CONSUMIR...

18 grans empreses (entre elles, el BBVA, el Banc de Santander, Telefònica o Repsol), juntament amb el Consell estatal de les Cambres de Comerç, impulsen des d'ahir una campanya "per recuperar la confiança" dels consumidors com a mecanisme de superació de la crisi econòmica.

Per fer-ho, s'han servit de la creació d'una Fundació (la Fundació "Confianza"), d'un portal d'internet (www.estosololoarreglamosentretodos.org) i de la invitació de personatges coneguts del món de la televisió, l'esport i la cultura. Amb aquestes eines, les multinacionals i les cambres ens conviden a conèixer experiències d'èxit enmig de la desesperació de milions de famílies, mentre ens conviden a consumir (més).

El consum responsable és una eina necessària per afrontar la crisi, ja que un dels motius del col·lapse econòmic, apart de la crisi financera i la manca de crèdit (principal obstacle per incentivar el consum, apart de la manca de confiança), és un estil de vida com el que hem tingut aquests anys, basat en un consum exagerat de béns i serveis, en moltes ocasions innecessaris.

Per això, si bé els objectius d'aquesta campanya poden ser d'entrada compartits per qualsevol persona o col·lectiu, no crec en absolut que sigui el mateix l'interès dels directius de les multinacionals que han promogut la inciativa que els de les cambres de comerç, ni molt menys el d'aquells i aquelles que volem un consum responable en el marc d'un mercat i una societat equitatives.

Si ho volguessin arreglar entre tots, el BBVA, Santander i companyia, promotors entre altres de la iniciativa, que junts han tingut el 2009 beneficis nets superiors al pressupost públic de la meitat de les Comunitats Autònomes, ho tendrien ben bo de fer: es tractaria de repartir tanta riquesa entre tanta gent que no arriba a finals de mes ni feina té... Però no crec que hi estiguin disposats!