Màquina traductora

dilluns, 27 de setembre del 2010

BONIFICACIONS SÍ, INSPECCIÓ DE TREBALL TAMBÉ

Arran del pacte amb el PNV pels pressuposts generals de l'Estat, molt s'ha parlat de la ditxosa transferència de les “bonificacions empresarials”. Això suposaria, en la pràctica, si fos el nostre cas, que la Comunitat tendria marge per utilitzar aquestes bonificacions (per exemple, per afavorir determinats tipus de contractes) d'acord amb la realitat del nostre mercat de treball. Per tant, aquesta competència ja feim tard a reclamar-la.

No obstant, els mateixos motius que aconsellen reclamar aquesta competència, són els que invaliden la Reforma laboral de ZP de cara a Balears, ja que aquesta reforma no respon en absolut a la realitat laboral de les Illes (marcada per l'estacionalitat i la temporalitat), i que l'únic que pot fer és precaritzar encara més el món laboral local.

En aquest sentit, i davant un mercat laboral molt precari i amb més abusos que mai, el que hauríem de tenir a la CAIB és la competència de la Inspecció de Treball, que per una qüestió de sentit comú hauria de ser autonòmica, a pesar que els partits majoritaris varen impedir que aquesta es contemplàs al nostre Estatut d'Autonomia, a diferència dels catalans, per exemple. Que perquè no ens la trespassen?? Idò senzillament perquè si al Ministeri de Treball li lleves la Inspecció i l'IMSERSO, e faria molt difíil justificar la seva existència.