Màquina traductora

divendres, 24 de setembre del 2010

LES PENSIONS A BALEARS, UNA ALTRA VEGADA ENTRE LES MÉS BAIXES

Al mes de setembre, la Seguretat Social ha pagat un total de 166.487 pensions (incapacitat, jubilació, viduïtat, orfandat y a favor de les famílies) a la nostra Comunitat. La quantia mitjana ha estat de 710,93 euros.

Com sempre, el nombre més important de perceptors de pensions és el col·lectiu de jubilats que en aquest mes ha set d’un total 99.286 persones i, a més, aquesta prestació és la més important ja que és la substitutiva del salari. Idò bé, la prestació econòmica de les persones jubilades de les Illes és de les més baixes del conjunt del Estat (només son inferior les de Extremadura, Galicia i Murcia) i es situa a més de nou punts per sota de la mitjana espanyola.

La estacionalitat, els salaris baixos i les carreres professionals curtes son les causes d’aquestes pensiones de jubilació baixes. No és la reforma laborals ni els retalls en pensions la solució a aquest problema, que només empobriran encara més els pensionistes i la gent gran que viu en aquesta Comunitat Autònoma. El que cal és un canvi profund en el nostre model de desenvolupament (...quantes vegades ho hem dit??!?!!), que s'ha de fer pensant en les persone i en el medi, i no a costa d'ells.