Màquina traductora

dimecres, 5 de gener del 2011

GREEN JOBS, REGAL DE REIS


Avui la gent d'IniciativaVerds hem fet entrega del regal de Reis als caps de GESA-ENDESA a Balears. Com els hem dit, es mereixerien carbó, però carbó ja en tenim de sobra, amb la central tèrmica d'Es Murterar. Els hi hem duït un molí de fabricació casolana, com a símbol de la necessitat d'invertir de manera urgent en energies renovables.

Una urgència que té una forta base ambiental, i d'alguna manera jurídica, ja que si no es fa una forta aposta per les renovables, serem incapaços de complir amb la Directiva europea del 20/20/20, això és, amb el compromís d'arribar al 2020 a un 30% de reducció de les emissions (cosa impensable avui dia quan una central de carbó genera ella tota sola un terç de les emissions de gasos d'efecte hivernacle), de reduir el consum energètic un 20%, i sobretot, d'arribar a un 20% de fonts d'energia renovables, quan estam només en l'1,5%.

La nostra demanda també té un fort fonament social i econòmic, ja que apostar per l'energia verda és apostar per una nova indústria local, que deixi enrera una dependència dels combustibles fòssils que fa que generar energia a les Illes sigui tres vegades més car que fer-ho a la península. Un sector fort de les renovables significaria l'aposta, en aquesta dècada que començam, per una indústria pròpia de renovables, de fotovoltaica i de petits aerogeneradors, de reforma dels edificis per fer-los més eficients i no consumir tanta energia... En definitiva, una aposta que permetria generar milers de llocs de treball amb perspectives de futur i que permetria reciclar, entre altres coses, un sector, el de la construcció, que compta amb 30.000 persones a l'atur que sense un miracle, en aquests moments són gairebé impossibles de recol·locar.

D'això se'n diu green-jobs, llocs de feina verds, i n'hi ha molts més que es podrien generar, si som capaços de lligar la protecció del territori i la preservació de la biodiversitat això amb què tothom sembla estar d'acord: un turisme de qualitat. Però que aquesta vegada, pensi en les persones i en el medi ambient.