Màquina traductora

dijous, 14 d’octubre del 2010

IN-SOSTENIBLE!


Ahir WWF-Adena va presentar l'informe "Planeta Vivo", que fa un estudi de la petjada ecològica (l'impacte de cada un dels éssers humans en funció del seu consum de recursos i impacte ambiental) a nivell planetari, i conclou que de mitjana, la població mundial va utilitzar el 2007 l'equivalent a 1,5 planetes per proveïr-se de recursos.

No obstant, la petjada ecològica és tan desigual com el planeta és d'inequitatiu, de manera que per exemple els ciutadans i ciutadanes espanyols hauríem de menester 3,5 planetes per mantenir el nostre "nivell de vida". En el cas de Balears, Ivan Murray i Macià Blàzquez ja varen assenyalar fa uns anys que la nostra petjada ecològica local es situava gairebé en cinc vegades més de la biocapacitat de regeneració, és a dir, que necessitaríem cinc arxipèlags com el que tenim per mantenir el nivell de consum actual.

L'informe de WWF fa èmfasi en altres qüestions no menys alarmants, com ara la l'estrés hídric, la desforestació i la ràpida pèrdua de biodiversitat en els darrers anys. Tot plegat un informe que ens hauria de fer pensar però sobretot, actuar tenint clar que l'únic horitzó possible és el d'un desenvolupament sostenible.